Start | Super Packer | Atari Graphics Studio | Graph2Font | Mads | MadPascal http://madteam.atari8.info  
SKŁAD GRUPY
PRODUKCJE
S C E N E
G A M E S
T O O L S
V B X E
SPRZĘT
Sio2SD / Pajero
Sio2SD / Rocky
Stereo / Pajero
GTIA / Psychol
ANTIC + VBXE test
ARTYKUŁY
DEMO EFFECTS
LINKI
   

PRO TRACKER 1.5

Tracker do tworzenia amigowych plików MOD dla małego Atari, autorstwa Profi-ego. Intrukcję użytkowania, oraz źródła w MADS znajdziecie w załączonym pliku ZIP. Program wspiera POKEY-a i COVOX-a. Aktualnie dostępne źródła PT zawierały błędy (ostatnia wersja to 1.5), tutaj jest dostępna wersja poprawna, w 100% zgodna z oryginałem, dodatkowo zostały usunięte wszystkie skoki absolutne (*+) i zastąpione odpowiednimi etykietami czy też strukturami MADS-a. INSTRUKCJA


INERTIA PLAYER 3.7

Player amigowych plików MOD dla małego Atari, autorstwa Tebe. Rozpoznaje maksymalnie do 256KB pamięci rozszerzonej. Program wspiera POKEY-a i COVOX-a.


INERTIA PLAYER 4.5

Player amigowych plików MOD dla małego Atari, autorstwa Profi-ego. Rozpoznaje do 1MB pamięci rozszerzonej, obsługuje kilka dodatkowych efektów pliku MOD, których nie obsługuje Pro Tracker. Program wspiera POKEY-a i COVOX-a.


AUDIO MASTER 1.0

Program do obróbki sampli, który nigdy nie został ukończony w 100% mimo to posiada swoją funkcjonalność. Kodował Profi, za design i grafikę odpowiada Rocky.


MATHAFUCKER EDITOR 3.1

Edytor dla małego Atari, który wymyślił Psychol, zaczął go kodować, a skończył Tebe. Umożliwia zmianę do czterech zestawów znaków co linię, oraz umieszczenie do ośmiu grafik w tekście. Pliki zapisane w formacie edytora mają rozszerzenie *.MFE. Zdaje się że jedyna produkcja, która wykorzystała ten edytor to plikowy zin-ek "Kaszel" Madteamu.


MATHAFUCKER READER 1.1

Reader dla plików MFE.


TURBO 2000F

Wersja plikowa cartridga dla kasetowego systemu Turbo 2000F. Zrzutu do pliku dokonał Psychol.


VISAGE 2.7

Przeglądarka (viewer) dla plików z grafiką HIP, RIP, TIP. Jest to jedyny viewer, który potrafi odczytać wszystkie formaty RIP-a (Rocky Interlace Picture). Kompresor RIP-ów dostępny jest tylko dla platformy PC, wykorzystane zostały w nim metody kompresji opracowane przez Lempel-Ziv-Szymański, Shannon-Fano. Wcześniejsze wersje programu (bez depakera) kodował Profi, aż do momentu gdy Madman wykradł kod i zaczął pisać swoją wersję (niezdrowa konkurencja).

UPDATE: 24.03.2007

XL PAINT MAX 2.5 - 2.6

XLPaint 2.5 Max to przystosowany do rysowania w 16 kolorach-interlace program Stanleya z USG, który oryginalnie pozwala na rysowanie w 7 kolorach-interlace. Dodatkowo MAX pozwala na zmianę palety kolorów co drugą linie ekranu. Ekran na którym rysujemy to 160 pixle x 192 linie. Poprzednie wersje programu nie działały prawidłowo pod ZOOM-em, w najnowszej wersji zostało to poprawione, kod został zoptymalizowany pod względem szybkości i objętości, dodatkowo dostępna jest wersja dla CPU 65816 z jeszcze szybszym kodem programu (XLPaint 2.6). Tutaj dostępna jest INSTRUKCJA

RIP2MAX

Program umożliwiający konwersję plików RIP do formatu MAX z którego korzysta program XLPaint 2.3 Max. W plikach RIP można zapisać prawie każdy format grafiki Atari XE/XL.

2xMPT 8CHANNEL STEREO PROJECT 1.0

Program powstał na potrzeby Slaves-a/TQA, umożliwia odgrywanie dwóch modułów MPT w Stereo. Pierwszy moduł MPT musi posiadać adres uruchomienia $2000, drugi moduł adres $6000. Prosty sposób relokacji modułów MPT umożliwiają makra MADS-a.

UPDATE: 30.11.2007

ATARI COMMANDER 1.81

Wzorowana na Norton Commander-ze nakładka na DOS-y Atari XE/XL typu Sparta DOS X, MyDOS, DOS II+ 6.4 zakodowana przez Tebe i Pajero, wygląd programu zaprojektował Lewis. Program udostępnia podstawowe operacje na plikach i katalogach. Obsługuje karty SD, umożliwia uruchomienie wybranego pliku COM (pod SDX komenda X PLIK.COM), podgląd plików tekstowych, udostępnia dodatkową informacje w postaci ikonek dla folderów i plików zabezpieczonych, wyświetla pełną informację o wolnych sektorach, usuwa niedociągnięcia i błędy wersji poprzedniej (1.6). Dodatkowo możliwe jest zainstalowanie AC w wybranym banku dodatkowej pamięci i uruchomienia go z takiego banku, służy temu program ACR.COM. Więcej informacji na temat zmian w załączonych plikach tekstowych, online dostępna instrukcja do wersji 1.6 INSTRUKCJA

VIA COPY 4.4

Menadżer plików autorstwa Pajero, albo "multi kopier" jak nazywa go autor. Program powstał początkowo z myślą o magnetofonie i jego różnych systemach "turbo", obecnie "toleruje" także stacje dysków. Program udostępnia m.in. system okien ruchomych z możliwością zmiany ich wielkości, wskaźniki wykonania operacji, dużą szybkość kopiowania, obsługę dysków (DOS II+, MyDOS, Sparta DOS X) wraz z podkatalogami, odczyt plików skasowanych, kopiowanie uszkodzonych sektorów. Więcej informacji na temat użytkowania ViaCopy znajdziecie w załączonej instrukcji. INSTRUKCJA


SAMAR HI-RES INTERLACE WITH MAP OF COLOURS (SHIMC)

Nowy tryb graficzny HiRes mało znanej na Atari grupy Samar. Nazwa tego nowego trybu jest dosyć przydługa, w skrócie SHIMC. W trybie SHIMC możliwe jest uzyskanie rozdzielczości 640x192 pixli, czyli jest to interlace z przeplotem pionowym, nie jak dotąd najczęściej spotykanym poziomym przeplotem. Liczba kolorów zwiększa się ze standardowych 2-óch do 4-ech, dodatkowo istnieje tzw. mapa kolorów (znana bardziej ze Spectrum, C64) uzyskana przez zmianę koloru w rastrze. Teoretycznie można uzyskać do 16384 barw w tym trybie, oczywiście jeśli tylko dostosujemy tworzoną grafikę do ograniczeń jakie on narzuca. Nie jest to produkcja Madteamu, dostała się w nasze łapki za pośrednictwem Pajero, warto jednak o niej wspomnieć. INSTRUKCJA


LZW PACK 4.2

Program do kompresji plików metodą słownikową LZW. Ten program to co najwyżej ciekawostka, ponieważ procedury dekompresji zaginęły (kod samego programu kompresującego także zaginął) i nie są dołączane do pliku wynikowego. Program powstał po powrocie z Ornety'96, Tebe (Madman) naładowany pozytywną energią kodował to cały dzień, tak że spać poszedł dnia następnego. Podobny program z opisem metody kompresji został opublikowany na łamach "Tajemnic Atari". Z kompresją LZW mamy do czynienia najczęściej gdy używamy plików GIF, jednak jej wydajność nie jest aż tak imponująca, lepsze efekty kompresji uzyskuje RIP czy też n/w SQUASH. Przy okazji wspomnę że aktualnie najwydajnieszym pakerem (PC) jest deflater Fox-a/TAQUART wykorzystujący bibliotekę ZLIB, który dołączony jest do paczki z MADS-em wraz ze źródłami dekompresora.


UPDATE: 01.11.2009

SQUASH 1.5

Program dla platformy PC dokonujący kompresji danych metodą Huffmana i Shannon-Fano, metoda ta określana jest najczęściej jako squezing (źródła w Turbo Pascalu). Program dokonujący dekompresji wraz z kodem źródłowym dostępny jest dla platformy XE/XL (dla wersji SQZ1.3). Za wadę można uznać zużycie 6 stron pamięci przy dekompresji, natomiast za zaletę szybkość i możliwość umieszczenia w tym samym obszarze w jakim zapisywane są rozpakowywane dane (na końcu takiego obszaru). Możliwa kompilacja dla innych środowisk przy użyciu FPC Free Pascal Compiler.

UPDATE: 02.07.2009

TOTAL COMMANDER ATR PLUGIN v1.9

Plugin autorstwa Pajero dla Total Commander-a (dawny Windows Commander) umożliwiający tworzenie, przeglądanie, ekstrakcje zawartości obrazów dyskietek (ATR-ów) jak zwykłych archiwów. Dyskietkę można zaincjować praktycznie dowolnym DOS-em (załączonych jest 40 różnych DOS-ów). Od wersji 1.9 dodana przeglądarka obrazków Atari XE/XL.

UPDATE: 14.03.2016

ATR COMMAND LINE v1.0

Nakładka na plugin ATR.WCX do Total Commandera pozwalająca obsługiwać go z linii komend.

UPDATE: 01.11.2009

DISASEMBLER 6502 v2.2

Konfigurowalny disasembler dla platformy PC powstały na potrzeby gry Mental Age w 2003 roku (składnia zgodna z XASM), rozbudowany do wersji 2.0 na potrzeby disasemblacji gry Mario Bros w 2007 roku. Nie ma ograniczeń co do długości disasemblowanego kodu. Disasemblacja dokonywana jest w 3 przebiegach. Wynikowy listing zawiera tylko te etykiety do których odwołuje się kod programu. Disasembler analizuje kod wyszukując rozkazów skoków (BNE, BEQ, JSR, JMP itp.), na tej podstawie podejmuje decyzje czy dany fragment programu zawiera kod czy dane. Dodatkowo użytkownik sam może pomóc zdefiniować adresy od których zaczyna się kod zawierający rozkazy 6502 a od których zwykłe dane, albo tablice zawierające adresy bloków kodu lub danych. Odpowiednia konfiguracja disasemblera pozwala na wygenerowanie przejrzystego i gotowego do użycia pliku w formacie XASM/MADS. Możliwa kompilacja dla innych środowisk przy użyciu FPC Free Pascal Compiler.

UPDATE: 16.03.2009

DEFLATER 7z v2.6

Nakładka na program 7-Zip, którego autorem jest Igor Pavlov (do bezproblemowego działania zalecana jest wcześniejsza instalacja 7Zip-a w systemie) realizująca kompresję plików do formatu GZIP z użyciem nowej wydajniejszej wersji algorytmu DEFLATE (dodatkowo z pliku wynikowego usuwane są nadmiarowe bajty dzięki czemu tak spreparowany plik można już bezpośrednio używać na Atari). W tej wersji możliwe jest pakowanie plików w formacie Atari DOS (należy podać parametr DOS przed nazwą pliku który pakujemy, np. DEF7Z DOS PLIK.XEX), taki plik na podstawie nagłówków wczytywany jest do pamięci aż do napotkania bloku RUN (blok INI nie jest obsługiwany) następnie dokonywana jest kompresja całego obszaru pamięci którą zajął wczytany plik. Dekompresji dokonujemy procedurą INFLATE.ASM, która jest do pobrania stąd 6502 INFLATE ROUTINE, autorem procedury dekompresji dla CPU6502 jest Fox/TAQUART.

XRLOADER v1.2

XRLoader to program dokonujący zamiany dowolnych plików wykonywalnych AtariDOS (nagłówek $FFFF, bloki RUN-$02E0 i INI-$02E2) na nowy plik ładowany już poprzez banki dodatkowej pamięci. Tak nowo powstały plik pozwala załadować się pod dowolny adres pamięci $0000..$CFFF, $D800..$FFFF minus 256 bajtów potrzebnych na program loadera. Loader konfigurujemy poprzez parametry: ROMON - plik będzie ładowany przy włączonym ROM-ie, ROMOFF - plik będzie ładowany przy wyłączonym ROM-ie, $XXXX - adres jednej strony pamięci na program loadera. Po zakończeniu konwersji wyświetlane są adresy odczytanych bloków pliku, status pamięci ROM (ON/OFF) oraz przedział pamięci w jakim znajdować będzie się loader (XRL_ADDRESS).


TIP ANIMATOR v2.3

Program do tworzenia animacji w formacie Taquart Interlace Pictures (256 kolorów i więcej). Sposób kompresji obrazu jest podobny do tego znanego z FLI, FLC (PC) lub IFF-ANIM (Amiga), z tą różnicą że TIP ANIMATOR nie porównuje pixli obrazu a bajty i to konkretnie w pionowych kolumnach. Jeśli występują różnice pomiędzy kolejnymi klatkami animacji zapisywana jest odpowiednia informacja do pliku wynikowego ANM.DAT i DICXX.DAT. Plik ANM.DAT ładowany jest do pamięci podstawowej (można ustalić jego adres ładowania wraz z właściwym programem dekodującym poprzez podanie parametru PRG$ADRES) i nie może przekroczyć adresu $C000. Pliki DICXX.DAT to słowniki zawierające dane których nie udało się spakować metodą RLE (Run-Length Encoding), ładowane są do banków pamięci dodatkowej standardowo w obszar $4000..$7FFF (adres słownika można ustalić podając parametr DIC$ADRES, dodatkowo wypada podać parametr ONEDIC, tym sposobem uda się jakąś krótką animację zmieścić w pamięci podstawowej), maksymalnie może być ich 64 w przypadku rozszerzenia pamięci do 1MB. Jest tylko jeden bufor obrazu (Graphics 9 - $C000..$CFFF, Graphics 10 - $E000..$EFFF, Graphics 11 - $F000..$FFFF) stąd możliwe widoczne falowania pionowych pasów obrazu w przypadku scen o dużym nasileniu ruchu. Parametry dla których podajemy wartość (PRG, DIC, H, V, DELAY) akceptują zapis heksadecymalny oraz decymalny (DIC8192 lub DIC$2000). Jeśli ktokolwiek planuje zapisanie przy pomocy TIP ANIMATOR-a animacji wcześniej zapisanej jako AVI, MPG czy przy pomocy innej stratnej metody kompresji to powinien poważnie zastanowić się nad sobą i niech potem nie ma pretensji że taka animacja spowoduje przekroczenie limitu długości dla pliku ANM.DAT. Najlepszym źródłem klatek animacji są pliki FLI, FLC, IFF-ANIM, przykładowe pliki JUGGLER, WHEE, MAGICIAN, FROG są tego dowodem. Najkorzystniej poddają się kompresji te animacje gdzie ruch zachodzi tylko w wybranych, stosunkowo niewielkich fragmentach obrazu, szybciej przemieszczają się małe fragmenty, wolniej duże fragmenty obrazu, tekstury są w miarę jednolite dzięki czemu łatwo poddają się kompresji RLE. Przykładowe animacje i dodatkowe informacje na temat programu można znaleźć na forum AtariAge.


UPDATE: 06.08.2011

CHECK XEX

Mały programik wyświetlający informację o wszystkich blokach występujących w pliku formatu Atari Dos (adres ładowania, długość, bloki INI i RUN). Dodatkowo po poprawkach Mono/Jerzy Kut wyświetla bloki plików Sparta Dos X.

UPDATE: 24.03.2009

BUILD 1.1

Wzorowany na programie Stampver programik modyfikujący plik XEX na podstawie zadanego markera i podstawiający maksymalnej długości 32 znakowy ciąg z informacją o kolejnym numerze, dacie asemblacji.

UPDATE: 31.12.2017

SUPER PACKER 6.0

Nakładka na kompresory Deflater-Zopfli, Exomizer, LZ4 wzorowana na Super Packer-rze Bewesofta (ścieżki dostępu dla obu programów kompresujących i dla Mad-Assemblera ustala się w zakładce Configure). Po wczytaniu pliku w formacie Atari DOS (Load DOS file) lub zwykłego pliku (Load data-file) dostajemy możliwość zapisania wybranych bloków pliku (z nagłówkiem DOS $FFFF lub bez), ich kasowania, scalania, pakowania, przemieszczania, łączenia z dodatkowymi plikami Atari DOS lub zwykłymi plikami bez nagłówka. Bloki zaznaczamy klikając prawym klawiszem myszki lub zaznaczając checkboxy z lewej strony każdego wiersza listy. Dodatkowo mamy możliwość konfiguracji wartości dla PORTB ($d301) na wejściu (ram_enter) jak i wyjściu (ram_exit) procedury dekompresującej, domyślne ustawienia (ram_enter=$FE, ram_exit=$FF) pozwalają dokonać dekompresji do pamięci pod ROM-em. Możemy ułożyć krótki kod w asm, który zostanie wykorzystany do wizualizacji procesu dekompresji (decrunch_effect_code). Kompresory Deflater, Exomizer, LZ4 różni długość procedury dekompresującej (depacker), długość bufora wykorzystywanego podczas dekompresji (buffer). Adres ładowania spakowanych danych do pamięci ustawiany jest automatycznie lub ręcznie (load_addr), tylko Deflater przekracza obszar zajmowany przez niespakowane dane, Exomizer i LZ4 mieszczą się idealnie w takim obszarze.

UPDATE: 22.08.2012

ATARI INTERLACED STUDIO 1.4.7

Program dla PC umożliwiający odczyt,zapis i edycję plików graficznych MIC, INP, IST, CIN, HIP, RAW, PLM, PZM, GR9, G10, G11, RIP. Program udostępnia podstawowe operacje na grafice, obsługuje się go podobnie jak inne programy graficzne na PC. Podkolorowanie obrazka np. CIN, odczytujemy 4-kolorowy MIC, zapisujemy jako CIN, odczytujemy ten CIN i kolorujemy w 64 kolorach.

UPDATE: 08.04.2018

ATARI GRAPHICS STUDIO 3.4.5

Atari Graphics Studio (AGS) to nowe podejście do tematu edycji grafiki ATARI XE/XL. Przepisany w większości od nowa program AIS zyskał na szybkości działania oraz został rozbudowany pod względem oferowanych narzędzi edytujących i przekształcających grafikę. Zerwanie w nazwie z interlac-em (przeplotem) sugeruje że nie tylko obrazki "migające" można nim tworzyć. Aktualnie najciekawszym trybem, który wiąże program bezpośrednio z Graph2Font (G2F) jest format pliku MCH. Oprócz edycji w 5-iu kolorach format MCH daje możliwość zmiany kolorów co linię. Eksport do pliku XEX możliwy jest już tylko z poziomu G2F.

UPDATE: 27.06.2010

RLE ENCODER 1.2

Dwa programiki (konsolowy i okienkowy) do kompresji plików metodą Run-Length-Encoded. Program powstał przy współpracy takich osób sceny Atari 8-bit jak Konop, Magnus, Marok, Probe, Seban. Wynikiem tej współpracy jest najszybsza i najkrótsza procedura dekompresji RLE. Program przydatny do kompresji np. danych PMG.

UPDATE: 23.04.2011

RMT2SNG

Programik dokonujący zapisu kolejnych plików SONG na podstawie pliku tekstowego RMT. Dodatkowo możliwe jest podanie parametru -I:instrument,song0,song1 [,songN] w celu zachowania dodatkowych instrumentów do songu. Domyślnie zapisywane są tylko patterny i instrumenty które są w użyciu.

SHORT MOD, MOD4ATR

Zestaw programów autorstwa Pajero do modyfikacji plików MOD z Amigi. Celem modyfikacji jest skrócenie sampli do zadanej długości (22KB lub 16KB), pozbycie się nadmiarowych fragmentów sampla. Wszystko po to aby można było taki MOD załadować do pamięci XE/XL i odegrać. Obszerna instrukcja użytkowania w załączonej paczce. Pliki z końcówką '_me' to przykładowe MOD-y po modyfikacji uzdatniającej je dla możliwości XE/XL.

 

madteam.atari8.info © MadTeam, hosted: www.atari8.info