XL PAINT 2.5 - 2.6 MAX

program: Stanley/USG, Tebe/Madteam

 • WSTĘP

  XLPaint Max to przystosowany do rysowania w 16 kolorach-interlace program Stanleya z USG, który oryginalnie pozwala na rysowanie w 7 kolorach-interlace. Dodatkowo Max pozwala na zmianę palety kolorów co drugą linię ekranu. Ekran na którym rysujemy to 160 pixle x 192 linie. Oczywiście poprzez odpowiednie ustawienie palety można rysować w 4 lub 7 kolorach bez interlacu.

  - program wykorzystuje całą podstawową pamięci XE/XL (64kB) od adresu $1F00
  - dane pierwszego obrazu znajdują się pod adresem $70b0, drugi obraz pod $90b0
  - wersja 2.6 przeznaczona jest tylko dla CPU 65816, dla CPU 6502 najnowszą wersją jest 2.5

 • MYSZ ST

  W czasie działania programu możemy sterować kursorem zawsze za pomocą klawiszy, joysticka i myszy. Wyjątkiem jest Zoom, tutaj nie będzie działała myszka.

  Mysz od Atari ST musi być podłączona do portu 2 joysticka. Pod emulatorem 'Atari800Win Plus' w zakładce Input->Mouse Device->wybieramy Atari ST mouse, w zakładce Input->Mouse...->ustawiamy Emulated Device: Atari ST mouse, Mouse port: 2, Speed of emulated device: 16 lub wg uznania. Aktywacja myszki nastąpi poprzez naciśnięcie klawisza F12.

  Procedurę odczytu myszki udostepnił Pecuś -> http://atariarea.nostalgia.pl/forum/viewtopic.php?t=291

 • EKRAN

  Ekran podzielony jest na 4 części. Paleta z kolorami + aktywny kolor, pasek menu + wspXY kursora, obszar do rysowania, menu dolne z wyborem rodzaju rysowania.

  Pasek menu: 'Info File fUnc Otch X000 Y000'

  Duża litera z nazwy + Shift to aktywacja, np: Shift+I, Shift+F, Shift+U oraz Shift+O, które jest nieaktywne. Podobnie aktywuje się funkcje.

 • KLAWISZOLOGIA

  HELP		- help
  LOGO		- zoom ekranu, od pozycji XY kursora
  0-9		- kolory od 0-9
  Shift 1-6	- kolory od 10-15
  SPACE		- następny kolor z palety
  Shift SPACE	- poprzedni kolor z palety
  RETURN		- odpowiednik przycisku Fire
  INSERT		- pobranie koloru spod kursora, nie działa pod Zoomem, wystarczy wyjść z Zooma (LOGO)
  		 pobrać kolor przez Insert i wrócić (LOGO), pozycje kursora zostaną zachowane
  U		- undo, usunięcie ostatniej zmiany na obrazie
  ESC		- przerwanie rysowania wybrana metoda
  Shift X		- zmiana kształtu kursora, 4 różne kształty
  Shift .		- normalna wysokość kursora
  Shift ,		- podwójna wysokość kursora
  Shift I		- info o autorach INFO
  Shift F		- operacje we/wy FILE, odczyt - zapis
  Shift U		- wybór funkcji fUnc
  Shift TAB	- przejście do wyboru i modyfikacji palety kolorów
  Shift RETURN	- nowa paleta kolorów od pozycji Y kursora na ekranie, tylko w liniach parzystych
  Shift CLEAR	- czyści ekran, bez potwierdzenia
  Shift DEL	- zamienia wskazany przez kursor kolor na nowy wybrany kolor
  Shift Ctrl Q	- wyjście do DOS'a, powrót jest niemożliwy
  
  P - Point	- stawia pojedynczy pixel
  A - Spray	- spray
  K - Kspray	- kspray
  D - Draw	- swobodne rysowanie
  L - Line	- pojedyncza linia
  I - Lines	- linie, krzywa łamana
  Y - Rays	- promienie 'słońca' :), odcinki wychodzące z jednego wspólnego punktu
  T - Triangle	- trójkąt
  R - Rectangle	- czworokąt
  C - Circle	- okrąg, max promień = 64, który jest wyliczany na podstawie pozycji X kursora
  F - Fill	- wypełnianie
  B - Box		- wypełniony czworokąt
  S - Disc	- wypełniony okrąg, ograniczenia takie jak dla Circle
  O - Object	- operacje na obiekcie cOpy, Move, Paste
  
 • fUnc (Shift+U)

  H-flip		- obrót względem osi Y
  V-flip		- obrót względem osi X
  Centflip	- obrót względem osi X i Y
  Rotate		- obrót o 90 stopni
  Lighting	- rozjaśnienie zaznaczonego fragmentu o 1 stopień
  Darkness	- ściemnienie zaznaczonego fragmentu o 1 stopień
  Negative	- negatyw koloru
  Blur		- blur
  Spill		- efekt spływania farby
  Embos		- embos, efekt kamienia
  Antique		- antique
  eFfect3d	- efekt 3d, przesuniecie osi X o wektor (1,1)
  shadoW		- cień
  eXch-col	- 'przebarwienia'
  
 • Menu File (Shift+F)

  LOAD FILE pozwala na załadowanie pliku akceptowanego przez prg, czyli INP, MIC, XLP lub MAX. Prg rozpoznaje format INP oraz MIC po rozmiarze pliku: INP-16004bajty, MIC-7684bajty. Inne pliki zostana zignorowane.

  SAVE .XLP zapis skompresowanego obrazu-interlace dla 7 kolorow.
  SAVE .RAW zapis nieskompresowanego obrazu-interlace bez informacji o kolorach.
  SAVE .MIC zapis nieskompresowanego obrazu, bez interlace dla 4 kolorów.
  SAVE .MAX zapis skompresowanego obrazu-interlace z pełna informacja o kolorach.

  XLP	- nagłówek 4 bajtowy XLPC
  	- 4 bajtowa informacja o kolorach
  	- skompresowane dane
  
  RAW	- nagłówek 4 bajtowy XLPB
  	- nieskompresowane dane obrazu - 7680+7680bajty
  
  MIC	- dane obrazu 7680 bajty
  	- informacja o kolorach - 4 bajty
  
  MAX	- nagłówek 4 bajtowy XLPM
  	- 192 bajty kolor 0
  	- 192 bajty kolor 1
  	- 192 bajty kolor 2
  	- 192 bajty kolor 3
  	- 192 bajty jasność 0
  	- 192 bajty jasność 1
  	- 192 bajty jasność 2
  	- 192 bajty jasność 3
  	- 192 bajty tablica wskaźników palety kolorów
  	- skompresowane dane
  
 • HISTORIA

  2006/08/11 (65816)
  - dodana mozliwość cofnięcia UNDO
  - wersja 2.6 przeznaczona dla CPU 65816, ogólnie szybsza od wersji dla 6502

  2006/08/10
  - optymalizacja szybkości wykonywania procedur, np. PLOT, UNDO, PUTCHAR
  - rezygnacja z możliwości zmiany koloru tła co linie, można tylko zmieniać kolor całego tła

  2006/08/08
  - poprawione i zoptymalizawane programy przerwań DLI, w poprzedniej wersji programu zmiany kolorów trwały więcej niż 1 linie obrazu co było widać najbardziej pod ZOOM-em

  2003/06/08
  - można wczytać MIC-a bez palety kolorów, czyli 7680 bajtów
  - zapisuje juz poprawnie pliki MAX

  2003/02/03
  - dodana opcja zmniejszenia numeru koloru Shift+SPACE
  - zmiana wysokosci kursora dla wszystkich 4 ksztaltow
  - zmienianie ksztaltu kursora pod Zoomem
  - naprawiony Shift+DEL, zamienia wskazany przez kursor kolor na nowo wybrany
  - pobranie koloru spod kursora poprzez klawisz INSERT, nie dziala pod Zoomem
  - naprawione dzialanie Object (cOpy, Move, Paste)
  - zerowanie stanu przycisku Fire po wyjsciu z dolnego menu
  - dodanie obslugi myszki Atari ST, w porcie 2 joysticka
  - poprawione Circle i Disc, nadal jednak promien wyliczany jest wg wspX, a jego max dlugosc=64
  - wyswietlanie nazwy wybranej funkcji (Shift+U)

  2002/08/12
  - efekty typu emboss, blur dzialaly nadal z 7kol paleta, teraz z 16kol
  - powstał dodatkowy prg RIP2MAX, konwertujacy format RIP na MAX

  2002/03/04
  - parę zauważonych bugów
  - zmiana palety kolorów widoczna pod ZOOM'em
  - przesuwanie ekranu co 2 wiersze pod ZOOM'em

  2002/02/16
  - buforowany przycisk FIRE

  2002/02/12
  - poprawka dla Shift+, Shift+. (zły kod klawisza)

  2002/02/11
  - zmiana palety kolorów w liniach parzystych
  - przełanczanie górna/dolna połowa ekranu przy wyborze palety kolorów (Shift+Tab)