VIACOPY 4.4

M E N U
 • #0 Od autora
 • #1 Lista plików
 • #2 Co nowego
 • #3 Instalacja
 • #4 Deinstalaca
 • #5 Klawiszologia
 • #6 Ustawienia
 • #7 Sortowanie
 • #8 Pliki uszkodzone i skasowane
 • #9 Informacja o pliku
 • #10 Formatowanie
 • #11 Komunikaty i błędy
 • #12 Zaznaczanie
 • #13 Odczyt katalogu
 • #14 Kopiowanie
 • #15 Podaj tekst lub liczby
 • #0 OD AUTORA

  Witajcie. Tu Pajero/Samar/MadTeam. Przed Wami najnowsza wersja multi kopiera ViaCopy (VC). Mam nadzieję, że spełni wszelkie oczekiwania. W sprawie ewentualnych błędów oraz propozycji proszę pisać lub dzwonić na n.w.d:

   Paweł Nowak
   ul. Wrzesińska 27
   62-020 Swarzędz
   tel. (0-61) 6-510-517 do 17-stej bez weekend'ów
   lub 8-172-371 po 18-stej
  

  #1 LISTA PLIKÓW

  VC.COM   właściwy kopier
  VC.GRP   nakładki zgrupowane
  VCGRP.VGO  j.w. ale okrojone do min.
  *.VGO    rozbite nakładki [*1]
  VCINI.COM  inicjalizer
  VCRUN.COM  uruchamiacz
  VC.SET   ustawienia [*1]
  VC.TXT   przed Tobą
  
  [*1] plik niewymagany
  

  #2 CO NOWEGO

 • nowy interface wzorowany na Norton Comander

 • wszystkie operacje dyskowe

 • klawiszologia zgodna z innymi kopierami

 • nowy system okien ruchomych plus zmiana ich wielkości

 • wskażniki % wykonania

 • duża szybkoś- kopiowania (szybszy jest tylko kopier PC )

 • obsługa dysków DosII,My-Dos i Sparty wraz z podkatalogami

 • kopiowanie sektorów uszkodzonych oraz ich naprawa (także plikowo)

 • odczyt plików skasowanych

 • współpraca z APE

 • szybkie formatowanie, nadawanie volumenu, autorun dla boot'a oraz inicjowanie dysku dosem, także w/g własnego konfigu.

 • katalog sortowany

 • praca na pliku podświetlonym lub zaznaczonej grupie

 • szeroka możliwoś- zaznaczania

 • automatyczne zabezpieczanie

 • uruchamianie programów oraz BATów

 • edytor nagłówków plików dosowskich

 • listingi plików

 • dowolny tryb przedstawiania liczb (dec, hex)

 • wprowadzanie liczb jako dec, hex, bin, atascii, internal, kod klawiatury

 • obsługa nazw urządzeń (hatabs)

 • kopiując katalog - automatyczne zakładanie jego u celu

 • append pliku; -ów.

  #3 INSTALACJA

  ViaCopy jest dużym programem. Obok właściwego kopiera (VC.COM) są także nakładki (VC.GRP). Obydwie części można zainstalować (VCINI.COM) do nieużywanego banku lub pod ROM. Ostatecznie program główny skopiować do ramdysku a tylko nakladki zainstalować. Zainstalowany kopier uruchomimy uruchamiaczem (VCRUN.COM) lub gdy mamy QMEGa klawiszami Select+Reset potem Control+Caps (z banków wczyta się DOS oraz kopier).

  Każdy rodzaj kompa:

  Z rozszerzeniem pamięci:

  Najlepsze rozwiazanie to mieć Qmeg'a oraz dużo ramu. Możemy wtedy za pomocą klawiszy Select+Reset oraz Control+Caps wywołać ViaCopy.

  Obsługa instalatora VCINI.COM

  Po wczytaniu i uruchomieniu zostanie doczytany automatycznie VCINI.CFG który zawiera nr banków...

    L__load sets S__save sets
  

  odczyt i zapis nr banków n.w.

    V__bank for VC.COM (now: $EB)
    G__bank for VC.GRP (now: $E7)
  

  nr banków dla plików (w nawiasach obecny nr)

    C__only VC.GRP subrom
    D__only VC.GRP in bank
  

  instalacja nakładek (dla funkcj "D" należy pamiętać o funkcji "G")

    A__VC.COM + VC.GRP subrom
    B__VC.COM + VC.GRP in bank
  

  j.w. plus instalacja kopiera do banku o nr ustalonym funkcją "V"

  Możliwe błedy

  Unfind QMEG or unoriginal DOS in bank
  

  Brak OS Qmeg lub/i dosu w banku C w.w systemu, może już instalowano coś do banku C ??

  Error IO- $XX
  

  Błąd transmisji...

  Unknow file!
  No room !
  

  Próba instalacji innego pliku niż VC.*

  #4 DEINSTALACJA

  Tylko, gdy pod obecnością lub nie Qmeg'a zainstalowano VC.COM do banku !!!

  Dysk z DOS'em do stacji oraz:

 • wpisz RUN E477, lub...

 • wciśnij Select+Reset oraz Shift+Logo

  #5 KLAWISZOLOGIA

  UWAGI:

  RUCH

  ZMIANA wielkości okna

  SKOK

  PLIK

  OPCJE

  ZAWSZE

  PASEK

  Poszczególne funkcje VC wywołuje się klawiszami F1 - F10, które w Atari są przypisane do klawiszy z cyframi !!!

  1-0

  ^1-0

  !1-0

  !^1-0

  #6 USTAWIENIA Klawisz "2"

  VC można (prawie) dowolnie przystosować do własnych upodobań.

  KATALOGI

  Standardowo VC "widzi" 64 wpisy do katalogu, tu możemy to zmienić, gdzie kolumna:

  Znak katalogu to standardowo dwukropek, można zmienić na np. znak większości..

  UWAGA:

 • po zmianach w kolumnie "vc" automatyczny restart kopiera.

 • wpisanie zera do kolumny "dos" daje nie liczbę wolnych wpisów, ale wpisów zajętych

  OBRAZ

  To co widzisz, a chcesz mieć wpływ na to...

  URZĄDZENIA

  Czyli hatabs...

  TYP DOS'U

  Typ DOS'u = typ dyskietki...

  UWAGA: Automatyka czasami zawodzi, np. gdy mamy sformatowaną dyskietkę pod MyDos'em, a pliki zapisane są za pomocą Dos II (w takim przypadku należy ustawić na DosII "ręcznie")

  KOD FUNKCJI MAKE_DIRECT / UNDELETE

  AUTOSORTOWAĆ PO KAŻDYM ODCZYCIE KATALOGU ?

  KLAWISZE A-Z SĄ CZYNNE?

  ZABEZPIECZAĆ PO SKOPIOWANIU LUB PRZENIESIENIU?

  ZACHOWAJ USTAWIENIA...


  #7 USTAWIENIA Klawisze !3-7

  Sortowanie odbywa sie w przód (od A do Z, 0 do 9) oraz w tył (Z do A, 9 do 0). Za pierwszym wciśnięciem klawisza sortowania uzyskujemy sortowanie w przód, następne w tył. W/g:

 • !3 nazwy

 • !4 rozszerzenia

 • !5 zaznaczonych, zabezp. itp.

 • !6 wielkości

 • !7 nie sortuj

  #8 PLIKI SKASOWANE I USZKODZONE

  Przy wszelkich operacjach dyskowych można obrabiać pliki skasowane byle nie były nadpisane, a co gorsza zapętlone !!!

  Jeśli znajdzie się plik uszkodzony musisz wybrać:

 • Próbuj dalej... ..czyta- ten sektor

 • Napraw (link) i kontynuuj odczyt

 • Stop obrabiaj nast-pny plik

 • Stop, powrót do menu..

  #9 INFORMACJA O PLIKU Klawisz ^Q

  Dla plików dosowskich podaje nagłówki. Inne pliki = błąd 180, gdy nagłówek młodszy>starszy = błąd 181

  ____Klawisze:

 • 1: inf Informacja o położeniu nagłówka
 • 2: sav zapisz zmiany w nagłówku sortuj w/g
 • !3: od młodszego nagłówka
 • !4: do starszego -//-
 • !6: siz wielkości bloku
 • !7: nr nie sortuj
 • 9: old odtwórz oryginalne wartości
 • 0: end koniec
 • ^2: all zachowaj wszelkie zmiany
 • ^4: neu wprowadz zmiany do młodszego i starszego nagłówka z kontrolą długości bloków
 • ^5: fix j.w, ale bez kontroli Return: patrz "neu"

  #10 FORMATOWANIE Klawisz ^8

  Działy okna (oddzielone myślikami)

  Dział górny

  Formatowanie ramdysku odbywa się poprzez dos i jest to zawsze D8

  Dział środkowy

  Tu istnieje wyjątek, ponieważ niezależnie z jakiego katalogu wywołamy formatowanie kopier będzie usiłował formatować dysk o numerze określonym na górze okna ("Dysk n", gdzie n określamy sami)

  Wybierając formatowamie kopier próbuje odczytać konfig stacji. Jeśli stacja umie odpowiedzieć możemy dokonać korekt konfigu. Na dole okna znajdziemy wywołanie formatowania.

  Jeśli stacja nie można konfigurować ViaCopy przechodzi do formatowania. Jest to formatowanie całkowite czyszczące całą dyskietkę z przypisaniem ścieżek.

  "Twój cfg" to twoje ustawienia konfigu, a "Obecny cfg" to konfig dyskietki znajdującej się w stacji (tak samo zostanie sformatowana).

  Dział dolny "Frm szybkie" formatuje dysk poprzez skasowanie wpisów do katalogu oraz zmiany w VTOC plus uaktualnienie sektorów 1-3. Volume to nadanie lub zmiana istniejącego volumenu dysku. Gdy nadajemy volumen to kopier wyświetli w okienku wprowadzania linie myślników z znakiem "centrowania". Inicjuj to nagranie na dysk dosu z pami-ci. AutoRun to odpowiednik JOB dosu tj. ustalenie lub zmianana nazwy pliku który ma by- uruchomiony po wczytaniu dos'u z boot'a. Gdy ustalamy poraz pierwszy to ViaCopy poda jako domyślny "Autoexec.bat".

  #11 KOMUNIKATY I BŁĘDY

  Są wyświetlane przy możliwościach wyboru. ____ Inny dos Emulacja Przerwij VC potrafi czyta- dyski DosII, MyDos i Sparty, ale zapisywa- tylko formaty zgodne z dosem aktualnie egzystującym w pami-ci. Jeśli zobaczysz w.w komunikat to oznacza, że w stacji jest dysk niezgodny z dosem. Emulacja - kontynuacja na własne ryzyko !! ____ Zastąpi- nowym Tak Wszystkie# Omiń Przerwij To zobaczysz przy kopiowaniu, przenoszeniu lub kasowaniu... Tak - czyli replace Wszystkie# - zaznaczone replace ____ Potwierdż Kasowa- Ponów Tak Nie bez komentarza

  #12 ZAZNACZANIE

  VC obrabia plik podkreślony (w inwersie) lub gdy zaznaczymy choć jeden plik (znak szachownicy) - grupę plików.

 • SPACJA,INSERT: zaznacz.
 • LOGO: odwrotnie zaznacz.
 • CAPS: za-,odznacz pliki.
 • /: zaznacz w/g wildcards grup-
 • !/: j.w, ale odznacz
 • ^SPACJA,INSERT: zaznacz grup- plików: (za/od-znacz) -wszystkie; wskazane; zabezpieczone; skasowane; katalogi; nowe; Porównaj zawartoś- katalogów, efekt w drugim katalogu: -bez ! zaznacz niewyst-pujące -z ! zaznacz wyst-pujące

  #13 ODCZYT KATALOGU Klawisz !1 i !2

  Po wywołaniu odczytu katalogu, VC oczekuje na wciśnięcie klawisza który odpowiada literze urządzenia, np. D-dysk S-obraz M-ramdysk; lub też klawisza z cyframi dla odczytu dysku o numerze wybranym cyfrą 1-9. Jeśli naciśniemy dowolny klawisz kursora kopier przejdzie do wyboru poszczególnych funkcji:

  1. Prefix + odczyt; jego zmiana 2. Standart APE; dla niektórych sterowników należy wyłączy-... 3. Także skasowane; pliki z dyskietki 4. Cała ścieżka; to nowa linia u góry dla podkatalogów 5. Licz sektor na 128b; dysku 256b czyli pomnóż długośc razy dwa (łatwo sprawdzi- czy zmieści si- na ramdysku) 6. Typ dosu; rozpoznaj: automatycznie, ustal r-cznie na - DosII, MyDos lub SpartaDos ...

  #14 KOPIUJ Klawisz 5

  Pliki lub gdy zaznaczono do kopiowania katalog - utwórz u celu o takiej samej nazwie katalog...

  #15 PODAJ TEKST LUB LICZBY

  Przy wprowadzaniu tekstu działają wszystkie klawisze edytora atari, zmieniłem jedynie Clear, tj: pierwsze naciśnięcie kasuje część tekstu na prawo od kursora, drugie - całość.

  Podając liczby, ViaCopy umożliwia wprowadzanie ich w dec, hex, bin, atascii, internal, kodach klawiatury.