PRO TRACKER 1.5

program: Profi/Madteam

 • WSTĘP

  ProTracker (PT) służy do komponowania muzyki typu *.MOD (znanych m.in. z Amigi (ok), PC-eta (suxx!)).

  Podczas uruchamiania PT mamy możliwość wyboru urządzenia zewnętrznego (POKEY lub 8-bit COVOX).

  PT wymaga obecności przynajmniej 64 kb extended RAM'u (im więcej tym lepiej). O jego obecności lub braku informuje stosowny komunikat.

  Sample wykorzystywane w PT muszą być zapisane w formacie liczby ze znakiem (-128..+127), oraz posiadać specjalny nagłówek o długości 27 bajtów.

  Poniżej przedstawiam format tego nagłówka:

 • bajty 0 i 1 - w nich zawarta jest długość próbki (młodszy, starszy bajt)

 • bajt 2 - głośność próbki (od 0 do $3f)

 • bajty 3 i 4 - oznaczają bajt od którego zapętlona jest próbka. Próbka jest zapętlana zawsze do końca(znaczy to że próbka będzie odtwarzana w pętli między bajtem oznaczającym początek pętli a końcem sampla).

 • bajty od 5 do 26 - nazwa próbki w formacie ASCII

 • OPIS PROGRAMU

  W stosunku do poprzednich wersji zostało usuniętych kilka błędów, dodano kilka nowych funkcji, zwiększyła się częstotliwość odtwarzania (w poprzednich wersjach wynosiła 10 khz, teraz 10.8 khz)

 • ilość patternów do 34

 • ilość sampli do 31

  UWAGA!!! pojedyńczy sampl nie może być dłuższy niż 16128 bajtów !

 • ilość pamięci na sample, uzależniona od posiadanej ilości extended RAM'u. PT 1.5 rozpoznaje do 512 Kb.

 • możliwość wykorzystania komend:

 • wykorzystuje pokey'a lub covox'y

  UWAGA!!! Covox musi zajmować pierwsze 4 bajty strony pamięci. Stronę można wybrać pomiędzy $d5, $d6, $d7.

 • KLAWISZOLOGIA

   ruch kursorem              - = + *
   zmiana numeru patternu         SHIFT + *
   zmiana numeru sampla          CTRL + *
  
   kopiuj pattern do bufora        CLEAR
   kopiuj bufor do patternu        INSERT
  
   kopiuj track do bufora         SHIFT+CTRL+3
   kopiuj bufor do tracku         SHIFT+CTRL+4
  
   skok do pozycji $00           SHIFT+CTRL+6
   skok do pozycji $10           SHIFT+CTRL+7
   skok do pozycji $20           SHIFT+CTRL+8
   skok do pozycji $30           SHIFT+CTRL+9
  
   wstawienie pozycji w track'u      SHIFT+INSERT
  
   usunięcie pozycji z track'u       SHIFT+DELETE
  
   transpozycja nut danego instrumentu   CTRL+T
   (po wpisaniu danych zatwierdź returnem)
  
   wymiana instrumentu na inny       CTRL+X
   (po wpisaniu danych zatwierdź returnem)
  
   komenda C (volume)           CTRL+C
   ustala głośność sampla
   parametr ($00..$3e)
  
   komenda D (break)            CTRL+D
   przerywa odgrywanie danego patternu
   i skacze do następnej pozycji w orders
   parametr (00)
  
   komenda F (speed)            CTRL+F
   szybkość odgrywania
   parametr ($00..$1f)
  
   kasowanie danych na pozycji kursora   SPACE
  
   wył/wł kanału 1,2,3,4          SHIFT+1,2,3,4
  
   zmiana oktawy              CTRL - =
  
   odgrywanie jednego patternu       CTRL+M
   zawsze od pozycji kursora
  
   odgrywanie utworu, zawsze        LOGO
   od pozycji w oknie "order"
  
   clear wszystko             SHIFT+CTRL+DELETE
  
   wyjście do DOS'u            SHIFT+CTRL+LOGO
  

  UWAGA!!! Powtórne wejście możliwe po uruchomieniu PT od adresu $4473.

 • OKNO "ORDER"

  W tym oknie ustalamy kolejność odgrywania patternów, numer patternu ustalamy wpisując jego numer w odpowiedniej pozycji.

   wejście do okna orders  CTRL+O
  
   ruch kursorem       - =
  
   wstawienie pozycji    SHIFT+INSERT
  
   usunięcie pozycji     SHIFT+DELETE
  
   wyjście z okna orders   ESC
  

 • OKNO OPERACJI I/O

   wejście do okna I/O    CTRL+TAB
  
 • LOAD SAMPLE
  wczytanie sampla - sample tylko z rozszerzeniem *.smp i specjalnym nagłówkiem, opisanym na początku tej instrukcji

 • LOAD MODULE
  wczytanie modułu - moduły tylko z rozszerzeniem *.mod, tylko wersja 31 instrumentowa (identyfikator M.K.)

 • SAVE SAMPLE
  zapisanie sampla (wraz z nagłówkiem)

 • SAVE MODULE
  zapisanie modułu (moduł zostaje zapisany jako 31-instrumentowy, identyfikator M.K.)

  Przy wpisywaniu nazwy modułu lub sampla wpisz pełną nazwę np: D:NONAME.???, rozszerzenia odpowiednio *.mod lub *.smp

 • SAMPLENAME
  edycja nazwy sampla (max. 22 znaki)

 • SONGNAME
  edycja nazwy kompozycji (max. 20 znaków)

 • CLEAR INSTR.
  kasowanie instrumentu

  Program jest typu cardware, znaczy to że użytkownik programu zobowiązany jest przysłać mi widokówkę z pozdrowieniami.

  Profi/Madteam

  used progs:
  - Quick assembler
  - Super monitor
  - Turbo basic XL 1.5
  - Font designer 1.0
  - Professional copy 1.42
  - DJPacker

  P.S.
  - Atari rólz!!!!!!!!!!!!!!!
  - 8-bit covox rólz!!!!!!!!!!!!!!!
  - sorry za wszystkie byki (muuuuuuuu)
  - gretx going 2 all Atari maniacs!!!
  - wszelkie wskazówki, sugestie przysyłaj na adres

  ****************************
  *             *
  * Przemysław Wiatr/Profi *
  *  Os.Piastowskie 59/84  *
  *   61-156 Poznań    *
  *     Poland     *
  *             *
  ****************************