Start | Super Packer | Atari Graphics Studio | Graph2Font | Mads | MadPascal | YouTube http://madteam.atari8.info  
MEMBERS
PRODUCTIONS
S C E N E
G A M E S
T O O L S
V B X E
GRAPHICS
WORK IN PROGRESS
Bubble Shooter
HARDWARE
Snes2Joy / Pad4Aatari / TOM rev2
Sio2SD / Pajero
Sio2SD / Rocky
Stereo / Pajero
GTIA / Psychol
ANTIC + VBXE test
ARTICLES / MAGAZINES
DEMO EFFECTS
LINKS
   

JASKIER/TAQUART
GED viewer
Energy #1

Wielu z Was zapewne słyszało o pewnym programie graficznym, zwanym skrótowo GED. Napisany został on w 1993 roku przez Johna Harrisa. Jest to program, który pod względem możliwości graficznych znajduje się gdzieś w pierwszej piątce wszystkich programów graficznych na Atari. Również pod względem ilości wbudowanych opcji ten program znajduje się w pierwszej piątce, tyle że od tyłu.

Jednak, mimo braku nawet najbardziej elementarnych opcji, program jest szeroko używany przez grafików różnych maści. Jest to spowodowane tym, że program udostępnia chyba najwięcej (na oko jakieś 20%) możliwości graficznych Atari, spośród wszystkich innych programów graficznych.

Pomysł, aby nie tylko zmieniać kolory co linię, ale również w jej środku, a ponadto dodać pełnię możliwośći PMG, oddzielne dla każdego ghosta kolory i szerokości, priorytety i inne zabawki, jest wspaniały. Naprawdę wielkie brawa dla Johna Harrisa.

Ach gdyby nie ta zapierająca dech obsługa.

Program niestety posiada również inną wadę, ujawniającą się niestety najpóźniej, bo już po narysowaniu całego obrazka. Do programu mianowicie nie dołączono procedury, którą można by umieścić we własnym programie, aby pokazać w nim własny obrazek narysowany w GED-zie. Tą niedogodnością jakiś czas temu zaciekawił mnie Dracon/USG/Taquart. Poprosił mnie mianowicie (po tym jak odmówił mu Konop i paru innych koderów) o napisanie takiej procedury, gdyż potrzebował jej do swojego slideshowu. Po przejrzeniu GED-a za pomocą wszystkich dostępnych mi debuggerów (z których każdy niestety pokazywał to samo) zabrałem się do pracy.

Oto wynik moich poszukiwań. (Pełny tekst programu znajduje się w zarchiwizowanym pliku jako GEDVIEW.ASM.)

Dane program trzyma od adresu $5330, do adresu $7F4F. Zapisywane jest to jednym ciągiem w formacie DOS-owym to znaczy z bajtami $FFFF, $5330, $7F4F na początku.

Zmieniając adres danych można zmieniać tylko pierwszą cyfrę, gdyż Antic ma głupi zwyczaj dane obrazka pobierać tylko z czterech kilobajtów.

Kilka linii przed początkiem obrazka zaczyna się przerwanie. Jest ono docyklowane z dokładnością do 0.001 cykla, tak więc należy zwracać uwagę na to, że:

Mój program został przystosowany do umieszczenia na początku strony. Wszelkie zmiany tego położenia, a także wszelkie zmiany w programie mogą zmienić położenie pętli umieszczonych w przerwaniu. Pętla, której początek i koniec znajdują się na dwu różnych stronach może znaleźć się na jednej stronie, a tym samym rozkaz skoku na początek pętli (bpl) będzie działać o 1 cykl krócej. Należy również uważać na to, że display list musi znaleźć się cały w jednym kilobajcie. Ponadto zaraz za programem należy zostawić 10KB wolnego, gdyż umieszczany jest tam program przerwania generowany dopiero po uruchomieniu mojej procedury.

Oto skrócony opis programu, dla tych, którzy chcieliby poznać sposób, w jaki pokazuje się obrazki z GED-a.

Najpierw opis danych:

Osiem tablic po 200 bajtów zawiera dane zmian kolorów itp. robionych co linię:
- tb2, tb3, tb4, tb5, tb6, tb7, tb8, tb9 dane ośmiu zmian kolorów w linii, kolejno: kolor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.

Oprócz tych zmian można dokonywać również co linię jednej ze zmian w ghostach (kolor, szerokość itp.) lub koloru tła. Wartości tych zmian zawiera tablica tb0, zaś komórki, które trzeba zmieniać tablica tb1.

-dane- szesnaście komórek:
0,1,2,3
4
5
6
7
8
9,10,11,12
13

14

15
kolory wpisywane do $d012-$d015
szerokości playerów (po dwa bity od najstarszych wpisywane do $d008-$d00b)
szerokości missilów ($d00c)
priorytety ($d01b)
kolor missilów (do $d019)
kolor tła ($2c8 lub $d01a)
położenia poziome graczy (komórki od $d000 do $d003)
położenie poziome pierwszego missila, do pozycji następnych dodawana jest szerokość poprzedników
numer opóźnienia przerwania i tym samym miejsca zmiany kolorów. W GED-dzie ustawia się to klawiszami [,] i [.])
nieużywane.

-obr1,obr2- dane obrazka podzielone na dwie części z powodu pewnej wady Antica.

A teraz opis kilku części programu:

  lda >pmg-$300 pierwsze 3 strony nie są
  sta $D407   używane, więc stąd ten adres.

  lda <end   Generuje początkowe
  sta addr   bajty umieszczane za
  lda >end   etykietą END. Najpierw
  sta addr+1  na podstawie dane+14
  lda dane+14  umieszczane są 4 bajty,
  asl @     które nic nie robią, ale
  asl @     dają różne opóźnienie.
  adc #3    Owe czwórki bajtów
  tax      umieszczone są pod
  ldy #3    etykietą proc3.
s1 lda proc3,x
  sta (addr),y
  dex
  dey
  bpl s1

Teraz adres jest zwiększany o 4:

  lda <end+4
  sta addr
  lda >end+4
  sta addr+1

i dalej będzie procedura generująca 200 razy prog. zmieniający kolory w każdej linii. (Jest za długa aby ją tu umieszczać.) Składa się ona ze zwykłego przepisania wartości z tablic, tak aby przerwanie nie marnowało czasu na długie rozkazy typu:

  lda tb4+175

ale zadowalało się rozkazami typu:

  lda #$16

(wartość $16 została wcześniej pobrana z tablicy tb4+175). Zysk: 1 cykl.

Każdy fragment przerwania kończy się rozkazem inc 0, które nie ma niczego robić, ale tylko zająć 5 cykli, tak aby czas tworzenia 1 linii przez Antic był równy czasowi wykonywania tego fragmentu przerwania przez procesor. Jednakże, pamięć obrazka została podzielona na dwie części i kiedy Anticowi podaje się do żarcia tę drugą część (w dliście wygląda to jak: dta b($4e),a(obr2)), to procesor ma o 2

  pla       cykle mniej czasu.
  clc       Należy więc zmienić ten
  adc #1      rozkaz na lda 0, który
  cmp #$66     zajmuje 3 cykle.
  bne s4      Ten program rozpoznaje
  pha       właściwy wiersz i
  dec addr+1    dokonuje drobnej zmiany
  ldy #$fe     (bajt $a5) w już wygene-
  lda #$a5     rowanym fregmencie
  sta (addr),y   programu.
  inc addr+1
  pla
s4 cmp #$c8     a tu sprawdza, czy to już
  bne s2      wszystkie linie.
  ldy <proc3-proc2 z kolei tutaj
s5 lda proc2,y   generowana jest
  sta (addr),y   procedura
  dey       wyjścia z
  bpl s5      przerwania.

  lda dane+5    Ten fragment programu
  ldx #0      jest o tyle ciekawy, że
  ldy #$ff     wykorzystany jest tutaj
s6 iny       nic nie robiący rozkaz
s7 lsr @      bit $4a. Kiedy jednak
  bcc s9+1     wykonamy skok w bajt
  lsr @      stanowiący operand $4a
  bcc s8      to wykona się rozkaz
  inx       lsr @. Pozwala to znacznie
  inx       skrócić program. Polecam
  inx       tę sztuczkę każdemu.
  inx       Ten fragment akurat
s8 inx       dokonuje ustawienia
  inx       położeń pocisków na
s9 bit $4a     podstawie dane+5 oraz
  inx       ich szerokości. Ponieważ
  inx       to nieistotne część
  pha       programu wyrzuciłem:
  ...
  ...
  pla       (akurat tę zapisującą
  cpy #3      już wartości) i zostawiłem
  bne s6      wyjście z pętli.

Teraz rzecz najgorsza, czyli programy pracujące w przerwaniach. Na początek procedury przepisywane. (Patrz wyżej.)

-PROC1 to procedura wygenerowywana 200 razy. Była już o niej mowa wcześniej.
-PROC2 to procedura kończąca przerwanie.
-PROC3 zawiera kilka 4-bajtowych procedur służących ustawieniu (z dokładnością do 1 cyklu) miejsca zmian kolorów. Kazda 4-ka bajtów różni się czasem wykonywania.
-DL tu się zaczyna przerwanie. Zwykłe ustawianie wartości itp. Jedyny ciekawy fragment to:

  ldx #11     ciekawy dlatego, że nic nie
  dex       robi. Chodzi tutaj jedynie o
  bne *-1     przeczekanie trochę cykli
  lda (0,x)    aż sprawa nie przycichnie...
  lda 0      tfu... co ja mówię!!!

end equ *

od tego miejsca wpisywane są poszczególne procedury: 4 bajty wzięte z PROC3, następnie 200*PROC1, a w końcu PROC2.

Jak widziecie metoda pokazywania obrazków stworzonych GED-em (gadem?) jest dość prosta.

JASKIER/TAQUART

 

madteam.atari8.info © MadTeam, hosted: www.atari8.info