ATARI COMMANDER 1.6

program: TeBe/Madteam
design: Lewis/Blowjobs

 • WPROWADZENIE

  Atari Commander (AC) to prosty menadżer plików dla Sparta DOS X, MyDOS, DOSII+. Udostępnia podstawowe operacje na plikach i folderach: COPY, ERASE, MKDIR, RENAME, Select mask.

  Ekran podzielony jest na dwie części. W każdej z nich może znaleźć się informacja o maksymalnie 256 folderach i 512 plikach.

  Nazwy plików składają się z 8 znaków nazwy i 3-y znakowego rozszerzenia. Nazwy katalogów w programie AC moga składać się tylko z 8 znaków, bez 3-y znakowego rozszerzenia. Jest to ograniczenie AC, dosy takie jak Sparta czy MyDos akceptują rozszerzenia nazwy folderu, jednak każdy z nich inaczej udostępnia informacje o nim. Innymi słowy format katalogu dla Sparty realizowany jest przez komendę DIRS (krótka informacja o pliku), a nie DIR (pełna informacja o pliku).

  Program AC pomija informację o liczbie sektorów, które zajmuje dany plik, oraz informacje o liczbie wolnych sektorów (Free=0000).

 • OBSŁUGA

  W programie poruszamy kursorem za pomocą strzałek góra-dół. Zaznaczenia pliku możemy dokonać za pomocą klawisza <SPACE>. Ponowne naciśnięcie <SPACE> na tak zaznaczonym pliku spowoduje jego odznaczenie (skasowanie zaznaczenia).

  Naciśnięcie klawisza <LOGO> spowoduje inwersje zaznaczenia, tzn. tam gdzie plik nie był zaznaczony teraz zostanie, a tam gdzie był, zostanie odznaczony.

  Program moźemy opuścić naciskając <Q>uit i potwierdzając klawiszem <Y>es.

 • COPY

  COPY - kopiowanie plików.

  Naciśnięcie klawisza <C> spowoduje wyświetlenie zapytanie 'Copy all selected files ? (Y/N)'. Potwierdzamy klawiszem <Y>, każdy inny klawisz anuluje operacje kopiowania.

  Jeśli nie zaznaczyliśmy żadnego pliku zostanie zaznaczony ostatnio podświetlony.

 • DRIVE

  DRIVE - wybór numeru napędu.

  Naciśnięcie klawisza <D> spowoduje wyświetlenie listy możliwych wyborów napędu. Wyboru dokonujemy strzałkami góra-dół, następnie potwierdzamy przez <RETURN>.

  Wyboru napędu możemy dokonać szybciej, bo naciskając jeden z klawiszy '1..9'.

 • ERASE

  ERASE - kasowanie plików, folderów.

  Naciśnięcie klawisza <E> spowoduje wyświetlenie zapytania 'Erase all selected files ? (Y/N)'. Potwierdzamy kawiszem <Y>, każdy inny anuluje operacje kasowania.

  Jeśli nie zaznaczyliśmy żadnego pliku zostanie zaznaczony ostatnio podświetlony.

 • MKDIR

  MKDIR - tworzenie nowego folderu.

  Naciśnięcie klawisza <M> spowoduje przeniesienie kursora nad okno i wyświetlenie znaku zachęty '>'. Po tym znaku wpisujemy 8 znakową nazwę nowego folderu. Potwierdzamy przez <RETURN>.

 • RENAME

  RENAME - zmiana nazwy pliku lub plików.

  Naciśnięcie klawisza <R> spowoduje przeniesienie kursora nad okno i wyświetlenie znaku zachęty '>'. Po tym znaku wpisujemy nową nazwę dla zaznaczonego pliku.

  Możemy użyć znakow 'A..Z', '0..9', '.', '*', '_', '?'.

  Możemy dokonać zamiany wielu plików, stosując maskę, np. N*.DOC

 • SELECT THE FILES

  SELECT THE FILES - selekcja plików.

  Naciśnięcie klawisza <INSERT> spowoduje wyświetlenie napisu 'Select the files', bezpośrednio pod nim pojawi się znak zachęty '>'. Po tym znaku wpisujemy nową maskę selekcji dla plików. Potwierdzamy klawiszem <RETURN>.

  Możemy użyć znaków 'A..Z', '0..9', '.', '*', '_', '?', np.:

  *.*   dowolne znaki w nazwie pliku
  
  F*.*  wszystkie nazwy zaczynające się od znaku F
  
  ??B*.* dwa pierwsze znaki dowolne trzeci znak B, reszta dowolna
  
  *    tylko katalogi (SpartaDOS)